ขยะกำพร้าสู่การรีไซเคิล

ซองขนมขบเคี้ยว ซองกาแฟทรีอินวันต่างๆ ในฝั่งรีไซเคิลว่าเรียก “ขยะกำพร้า” เพราะรีไซเคิลไม่ได้ โรงงานพลาสติกเรียกซองลามิเนต เป็นพลาสติกซ้อนกันหลายชั้นทำให้ยากต่อการนำไปรีไซเคิล จึงจำเป็นต้องมีการแยกขยะ ซึ่งขยะกำพร้าควรแยกออกจากขยะพลาสติกที่รีไซเคิลได้

วิธีการกำจัด

  1. ปัจจุบันในเชียงใหม่สามารถส่งไปร่วมโครงการ Green Road จะมีกระบวนการนำเอาขยะไปหลอมผสมยางมะตอยทำถนน หรือทำเป็นสิ่งอื่นๆ Page Facebook : GREEN ROAD Web : https://asiagreenroad.com/ และยังมีที่อื่นๆที่ส่งเสริมเช่นกัน
  2. การทำกระเป๋าจากซองขนมหรือซองกาแฟ เป็นงาน Handmade สร้างรายได้
  3. นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงที่โรงงานผลิตไฟฟ้าและโรงงานปูนซีเมนต์ซึ่งสามารถทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได้

ขอขอบคุณรูปภาพการแยกขยะเพื่อแบ่งปันความรูปจาก : mangozero

ประโยชน์ที่ได้จากการกำจัด

  1. ลดขยะพลาสติกที่รีไซเคิลไม่ได้ และช่วยปัญหาขยะล้นโลก
  2. เป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นคืนระบบนิเวศ
  3. นำสิ่งที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วมาเป็นทำให้มีคุณค่า
  4. ได้มีส่วนร่วมในการสร้างโลกให้น่าอยู่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *