แผนที่การสมาคมนิเวศนวัตกรรมเชียงใหม่

สมาคมนิเวศนวัตกรรมเชียงใหม่

20 ถนนป่าพร้าว ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

ติดต่อสอบถาม

โทร : 080-1473885
อีเมล : inecochiangmai@gmail.com
เฟสบุ๊ค : สมาคมนิเวศนวัตกรรมเชียงใหม่