environmental strategy for economy

High Value By

Master A
The 7 Signatures of Lanna Gastronomy

7 signature กลยุทธที่นำเอาวัตถุดิบของชุมชนเป็นที่ตั้ง มาต่อยอดเป็นการท่องเทียวโดยใช้วัตถุดิบเป็นแนวทาง และการส่งเสริมวัตถุดิบพื้นเมืองลดการเดินทาง

นำเสนอประสบการณ์เรื่องราวที่น่าสนใจ และสร้างความประทับใจเกี่ยวกับอาหารจากข้าว โดยกว่าจะมาเป็นอาหารหนึ่งจานพร้อมรับประทานจะต้องเริ่มต้นอย่างไร มีที่มาที่ไปอย่างไรบ้าง และสามารถนำมาแปรรูปเป็นอาหารโดยวิธีการใด แกะรอยและบอกเล่าเรื่องราวการเดินทาง ความเป็นมาของข้าวที่ถูกนำมาปรุงเป็นอาหารหรือขนมในท้องถิ่นล้านนา ตัวอย่างเช่น ประสบการณ์และเรื่องราวของข้าวแต๋น ข้าวหนุกงา หรือที่มาของเส้นขนมจีน เป็นต้น ซึ่งการรับประทานอาหารท้องถิ่นจะลดการใช้งานเชื้อเพลิงจากการขนส่ง

นำเสนอประสบการณ์ที่น่าสนใจหรือประทับใจเกี่ยวกับการทำอาหารในป่า โดยใช้วัตถุดิบและอุปกรณ์จากธรรมชาติ เช่น การหุงข้าวในกระบอกไม้ไผ่ การทำอาหารพื้นบ้าน เช่น หลามไก่ในกระบอกไม้ไผ่ที่ดอยปู่หมื่น เป็นต้น หรือนำเสนอประสบการณ์การเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเขา รวมทั้งวัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวป่าชาวดอยที่ท่านประทับใจเมื่อได้ไปเยือนและเชื่อมโยงเข้ากับอาหารของท้องถิ่นพื้นเมืองหรือชนเผ่านั้น ๆ ซึ่งสามารถเรียนรู้การอยู่ร่วมกับป่าให้ระบบนิเวศยังสมบูรณ์ 

นำเสนอประสบการณ์เมื่อไปเยี่ยมชมไร่ชา กาแฟ หรือโกโก้ ถ่ายทอดขั้นตอนการปลูก การแปรรูป และจุดเด่นของแต่ละหมู่บ้าน หรือนำเสนอประสบการณ์ความประทับใจระหว่างการเดินทาง กิน ดื่ม อย่างมีศิลปะในเชียงใหม่

นำเสนอประสบการณ์เชิงอาหารล้านนาที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นที่น่าประทับใจ เช่น แกงขนุนที่คนพื้นเมืองนิยมรับประทานในเทศกาลปีใหม่เมือง อาหารตามฤดูกาล (แกงกระด้างที่ทานในช่วงฤดูหนาว แกงไข่มดแดง แกงเห็ดเผาะที่หาทานได้เฉพาะในบางฤดูกาล) เป็นต้น 

นำเสนอประสบการณ์เกี่ยวกับอาหารสุขภาพ อาหารเพื่อการรักษาโรค โดยการนำสมุนไพรต่างๆ มารังสรรค์ให้เป็นเมนูอาหารอันน่าลิ้มลองและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยเกี่ยวโยงถึงความรู้เรื่องอาหารเป็นยา กินเพื่อสุขภาพที่ดีและรักษาโรคเบื้องต้นได้

นำเสนอประสบการณ์รังสรรค์การประกอบอาหารสำหรับการขายบนโต๊ะอาหารและการจัดเลี้ยงทั้งรูปแบบครอบครัวจนถึงงานจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ด้วยวัตถุดิบที่ปลอดภัยหลากหลายจากฟาร์มคัดสรรสู่ครัว โดยการประกอบอาหารแบบมืออาชีพ พร้อมเทคนิควิธีการจัดจานและการนำเสนอลงบนโต๊ะอาหารหรืองานเลี้ยงต่างๆ

นำเสนอวิธีการผลิตเครื่องปรุงท้องถิ่น เช่น ถั่วเน่าแคบ ปลาร้า พริกลาบ โดยเสนอประสบการณ์ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมวิธีการทำตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น ถั่วเน่าแคบ น้ำปู๋ มะแขว๋น เป็นต้น

Master B
7 Wonders of Lanna MICE Heritage

เป็นการนำเอาขบวนการมีส่วนร่วม โดยมี DMC ( ทัวร์ ) Product ชุมชน และโรงแรม มาร่วมกันทำกิจกรรม

การผจญภัยสุดท้าทายในป่าทั้ง ATV ปั่นจักรยาน motorbike เดินป่า กิจกรรม CSR เช่น ขี่ช้าง ล่องแก่ง ตามเส้นทางธรรมชาติ ส่งเสริมการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ

การสร้างทีมด้วยธีมอาหารท้องถิ่น ประสบการณ์ด้านอาหารพร้อมเวิร์คช็อป โดยใช้วัถตุท้องถิ่น CSR Farm สู่การทำงาน โต๊ะเชฟ ประสบการณ์อาหารออร์แกนิก

ปฏิบัติการหัตถกรรม ศิลาดลเซรามิค ร่มกระดาษ เป็นวัตถุดิบที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และกิจกรรม
CSR ร่วมกับชุมชนทำหัตถกรรมท้องถิ่น

การต้อนรับแบบท้องถิ่นและการสร้างทีมด้วยธีมการทำนาข้าว เรียนรู้วิถีข้าวถิ่น ส่งเสริมข้าวประจำถิ่นลดการขนส่งที่ใช้พลังงาน กิจกรรม CSR อนุรักษ์วัฒนธรรมข้าว

สัมผัสวิถีชาท้องถิ่น ณ เขาปู่หมื่น ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเปลี่ยนฝิ่นเป็นชา
สร้างรายได้ให้กับชุมชน ส่งเสริมการอยู่ร่วมกับป่า
กิจกรรม CSR กับท้องถิ่น
สัมผัสกิจกรรม ชงชาแบบดั้งเดิม เช่น เก็บชายามเช้า เรียนรู้กระบวนการผลิตชา

สัมผัสเรื่องราวผ้าไหมของเชียงใหม่และภาคเหนือ ที่เป็นเส้นใยธรรมชาติเป็นมิตรต่อโลก ซึ่งจากการวิจัยผ้าไหมช่วยปรับอุณหภูมิผู้สวมใส่ได้ประมาณ 1-3 องศาเซลเซียส กิจกรรม CSR กับชุมชนท้องถิ่นในธีมประเพณีไหมเพื่อส่งเสริมชุ่มชน

ประสบการณ์สปาไทยล้านนา สมุนไพรพื้นบ้านและวัตถุดิบในท้องถิ่นสำหรับสปา
สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลสุขภาพและเจริญสติ เป็นสมุนไพรที่ไม่ผ่านสารเคมีหรือสารสังเคราะห์ใดๆ เป็นมิตรต่อธรรมชาติ

Master C
BCG Route

มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มของทรัพยากรชีวภาพ เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน

คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าหรือยาวนานที่สุด

การพัฒนาเศรษฐกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม