man power

WE CAN’T STOP BREATHING. BUT WE CAN DO SOMETHING ABOUT THE QUALITY OF OUR AIR
“เราไม่สามารถหยุดหายใจได้ แต่เราสามารถทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้คุณภาพอากาศของเราดีขึ้นได้”

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2562 (2019)

Reuse

คือนโยบาย ส่งเสริม สนับสนุน ให้เลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ ให้กลับมาใช้ได้อย่างต่อเนื่อง

Reduce

คือ การลด การหลีกเลี่ยง ต่อการใช้งานวัตถุดิบที่เกินความจำเป็น

Recycle

คือการให้ความสนใจอุปกรณ์ วัตถุดิบที่นำมาแปรรูป แปรสภานะ ให้กลับมาในรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ได้

Refuse

ปฏิเสธ ไม่ใช้ ของที่ทำให้เก็บผลกระทบกับธรรมชาติหากไม่จำเป็น

Refill

การเติมแล้วแบ่งด้วยภาชนะที่ใช้ซ้ำได้ในปริมาณที่พอดี ลดการใช้งานสินค้าสิ้นเปลือง 1 ถุงใส่หลายสิ่ง

เติมของหลายๆใน1อย่าง

Repair

คือการนำสิ่งของที่ชำรุดเอามาซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ หรือสามารถใส่ศิลปะเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้ดูดีกว่าต้นฉบับเป็นที่นิยมของสังคม 

อ้างอิงข้อมูล 5 R
Iurban.(2565).Reduce Reuse Recycle Repair และ Upcycle คืออะไร
สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.(2563).5Rs วิธีง่ายๆ ช่วยรักษาโลก

Logistic

ใส่ใจการเดินทาง ใช้รถสาธารณะ ทางเดียวกันไปด้วยกัน ปั่นจักรยาน ลดการปล่อยก๊าซจากการเผาเผชิญและจากกระบวนการผลิต

ลดการเดินทางรถต์1คันต่อ1คน

สงเสริมทางเดียวกันไปด้วยกัน

Stop Pollution

การหยุดสร้างมลพิษ จากการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น ปิดไฟทุกภายในบ้านเมื่อไม่ได้ใช้งาน ลดการใช้ถุงพลาสติก โดยการเปลี่ยนมาใช้ถุงกระดาษหรือถุงผ้าแทน ใช้รถร่วมกัน ใช้บริการขนส่งสาธารณะ จักรยาน หรือเดินหากระยะทางไม่ไกล ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าให้ถูกวิธี ใช้อุปกรณ์มีมาตรฐานประหยัดไฟ การปลูกต้นไม้ จะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ และต้นไม้ยังให้ร่มเงาให้ความร่มรื่นอีกด้วย

อ้างอิงข้อมูล Stop Pollution
luxroyal.(2558).แนวทางลดมลภาวะทางอากาศ ด้วยตัวเรา
EPA.(2023).Actions You Can Take to Reduce Air Pollution

Save the World by Ourselves

  1. การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ และนำกลับมาใช้ซ้ำได้ เพื่อลดปริมาณขยะ
  2. การหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น หรือทางเดียวกันไปด้วยกัน ช่วยลดปัญหาลดติด และยังเป็นการช่วยลดมลพิษจากท่อไอเสียของรถยนต์อีกด้วย
  3. สังเกตน้ำ-ไฟ ว่าเปิดน้ำทิ้งไว้ หรือเปิดไฟไว้ในห้องที่ไม่มีคนอยู่หรือไม่ ซึ่งเป็นการช่วยโลกจากการผลิตพลังงาน และยังเป็นการลดค่าใช้จ่าย 
  4. ปรับใช้ 5R ในชีวิตประจำวัน ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค
  5. ใช้ของที่มีมาตรฐานสามารถใช้ได้นานหรือใช้ซ้ำได้

อ้างอิงข้อมูล Stop Pollution
komchadluek.(2566).5 วิธีปรับ เพื่อเปลี่ยนโลก เริ่มจากพฤติกรรมง่ายๆ ช่วยโลกได้ด้วยมือเรา