สมาคมนิเวศนวัตกรรมเชียงใหม่

ใบอนุญาตเลขทะเบียนที่ :

0993000459881

ความหมายของตราสมาคม :

แสดงด้วยสีฟ้า แทนเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับความสดชื่นของสิ่งแวดล้อม ใช้ตรารวงข้าวสีส้ม แทนความรุ่งเรืองสร้างสรรค์ นวัตกรรมเพื่อโลก

ที่อยู่ :

สำนักงาน เลขที่ 20 ถ.ป่าพร้านอก ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

อีเมล  :

inecochiangmai@gmail.com

เบอร์โทรติดต่อ :

080-147-3885

คณะกรรมการสมาคม

ประธานที่ปรึกษาอาวุโส

นาย สมเด็จ เชตุพน

 • สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
 • ประธานกรรมการบริษัทสยามฮาร์บาล่ากรุ๊ป
ที่ปรึกษา

นาย สกลศักดิ์ วชิรานนุวัฒน์

 • อดีตผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
นายกสมาคมนิเวศนวัตกรรมเชียงใหม่

นาย อุดม ชิดนายี

 • รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
อุปนายก

นาย นิวัฒน์ หน่อสุวรรณ

 • นักออกแบบอิสระ
เหรัญญิก

นางสาว ธมนวรรณ เพ็ญไชยา

นายทะเบียนและบรรณารักษ์

นาย สกล วิมลรัตนสกุล

 • ตัวแทนจำหน่ายปลากระป๋องตรามหาชัย
 • สิงห์ทองฟาร์ม จำหน่ายอาหารแปรรูป
เลขานุการ

นางสาว รุ้งลาวัลย์ ชิดนายี

ฝ่ายคณะทำงาน

ผู้ประกอบการชา

นางสาว จิราวรรณ ไชยกอ

 • เจ้าของไร่ชาและเจ้าของแบรนด์ Apa Tea
ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว

นางสาว วิยาพร ชิดนายี

 • ผู้บริหาร หจก.อุดมพรทัวร์
ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว

นางสาว นันทนา เจริญสุข

 • ผู้ช่วยฝ่ายต้อนรับโรงแรม
ผู้ประกอบการฟาร์มสเตย์

นาย คมกฤษณ คำหวาย

 • ผู้บริหารฟาร์มสเตย์ ทุ่งนาฟ้ากว้าง
ประสานงาน

นางสาว นริสรา สีอารัญ

ไอที

นาย ธนวัฒน์ สามารถ