โครงการ : พัฒนาหมู่บ้านชุมชนชาวดอย โดย Temasek hall 8 -20 May 2023 
สถานที่ : หมู่บ้านดอยปู่หมื่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
กรอบเวลา :  8 -20 พฤษภาคม พ.ศ.2566
หน่วยงานจิตอาสา : National University of Singapore Temasek hall
รายละเอียด :

  • พัฒนาเส้นทางหมู่บ้านดอยปู่หมื่น
  • แจกของให้เด็กๆชาวดอย
  • เรียนรู้การเพาะชำต้นชา
  • ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆชาวดอย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *