โครงการ : Xinmin Secondary School Service Learning To Doi Pu muen 22 Nov -1Dec 2012
สถานที่ : ดอยปู่หมื่น ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
กรอบเวลา : 22 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม พ.ศ.2555
หน่วยงานจิตอาสา : Xinmin Secondary School

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *