โครงการ : TOYOTA LANNA ร่วมใจปลูกชา เพาะกล้าสร้างอาชีพ

สถานที่ : ดอยปู่หมื่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

กรอบเวลา : 4-5 ธันวาคม 2564

หน่วยงานจิตอาสา : บริษัท โตโยต้า ล้านนา จำกัด

รายละเอียดโครงการ :

  1. เรียนรู้เรื่องการปลูกชา
  2. เรียนรู้การเก็บใบชา
  3. เรียนรู้กระบวนการทำชา
  4. เพาะกล้าชาเพื่อนำไปปลูกต่อ

ขอขอบคุณบริษัท โตโยต้า ล้านนา จำกัด ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมใจปลูกชา เพาะกล้าสร้างอาชีพ และเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสิ่งแวดล้อมชุมชนต้นน้ำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *