โครงการ : Cegep Granby To Doi Pu muen 7 – 9 Jan 2019
สถานที่ : ดอยปู่หมื่น ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
กรอบเวลา : 7-9 มกราคม พ.ศ.2562
หน่วยงานจิตอาสา : Cegep Granby

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *