โครงการ : พัฒนาหมู่บ้านชุมชนชาวดอย
สถานที่ : ทางขึ้นโรงงานน้ำสะอาดหมู่บ้าน ดอยปู่หมื่น ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
กรอบเวลา : 29 มีนาคม พ.ศ. 2566 – 1 เมษายน พ.ศ.2566
หน่วยงานจิตอาสา : SKRODSTRUP EFTERSKOLE GROUP
รายละเอียดโครงการ :

  1. เรียนรู้การเก็บชากับชาวดอย
  2. รับประทานอาหารท้องถิ่น สัมผัสอากาศธรรมชาติ
  3. จิตอาสาเดินท่อน้ำหมู่บ้าน
  4. ชมวัฒนธรรมชาวดอยปู่หมื่น

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *