กิจกรรมปลูกป่าชุมชน

     กิจกรรมหลักเป็นการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับป่าชุมชนต้นน้ำ ได้แก่ ชุมชนบ้านหนองแขม ชุมชนบ้านน้ำรู ชุมชนหนองเขียว ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และมีกิจกรรมเพิ่มเติมเป็นการวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาว(เส้นทางธรรมชาติ) ชมสวนกุหลาบออแกนิค โคกหนองนาโมเดล และอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน (ชาติพันธุ์) โดยผู้จัดโครงการหวังว่ากิจกรรมปลูกป่าจะช่วยให้พื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้นและชุมชนมีรายได้สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน

 • จัดงานวันที่ :  28 มิถุนายน พ.ศ.2566
 • สถานที่ : ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

รายเอียดกิจกรรม

 • ปลูกป่าชุมชนบ้านหนองแขม
 • ลูกป่าชุมชนบ้านน้ำรู
 • ปลูกป่าชุมชนบ้านหนองเขียว
 • วิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาว(เส้นทางธรรมชาติ) 
 • ชมสวนกุหลาบออแกนิค โคกหนองนาโมเดล และอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน (ชาติพันธุ์)

สนใจเข้าร่วมหรือสอบถามเพิ่มเติมโครงการ ได้ที่นี้

 • อุดม ชิดนายี
  รองประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
  081-881-8376
 • ผ่องพรรณ ศิริวัฒนาวงศา (ประธานโครงการ)
  รองผู้อำนวยการททท.สำนักงานเชียงใหม่
  087-905-0599

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *