โปรแกรม : 9 Day 8 Night Chiangmai With Elephant Conservation & Lahu Community
สถานที่ :
เชียงใหม่ ,ประเทศไทย

กรอบเวลา : 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566 – 20 มิถุนายน พ.ศ.2566
หน่วยงานจิตอาสา : TABOR ACADEMY 2023
จำนวน : 14 คน

รายละเอียดโครงการ

เรียนรู้วิถีชีวิตและเยี่ยมชมหมู่บ้านกะเหรี่ยง ที่ บ้านป่าข้าวหลาม ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
เรียนรู้การทำแปลงเกษตรประจำบ้านไว้สำหรับบริโภคภายในครอบครัว เป็นการใช้ชีวิตของคนในหมู่บ้านที่มีเอกลักษณะตามแต่ละถิ่น บอกถึงเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คน

ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่แตกต่างและให้ความรู้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนประจำชุมชน

เรียนรู้ศึกษาพฤติกรรมของช้าง

เรียนรู้พฤติกรรมของช้างที่เลี้ยงตามธรรมชาติไม่มีการกักขัง และมีการทำอาหารช้าง ป้อนอาหารช้าง อาบน้ำให้กับช้าง
เที่ยวชมสัตว์ต่างๆที่อยู่กับธรรมชาติ

เรียนรู้การทำอาหารไทย และรับประทานอาหารประจำถิ่น

 ซึมซับวิถีธรรมชาติ โดยกระบวนการทำอาหารวิถีธรรมชาติที่มีรสชาติแตกต่าง ไม่เคยลิ้มรสจากที่ไหนมาก่อน

เรียนรู้การทำอาหารไทยอาหารประจำถิ่น

ทำจิตอาสาช่วยสร้างที่พักที่หมูบ้านดอยปู่หมื่น

ชุมชนดอยปู่หมื่นมีเรื่องราวมายาวนาน และมีวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวลาหู่

เรียนรู้วิถีชีวิตและเยี่ยมชมวัฒนธรรมของชุมชนลาหู่
ณ ดอยปู่หมื่น

Save beautiful memories in your heart, I hope we can meet again.Thank you all for coming ❤️.

For more information, Please contact
Facebook : Ceia Ineco / Udomporn Tours / Trekker Camp
E-mail : info@udomporntours.co.th / inecochiangmai@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *