การเลือกใช้ของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หากไม่สะดวกพกถุงผ้าไม่ต้องใช้ถุงพลาสติก ลองหันมาเลือกใช้ถุงกระดาษ

ในปัจจุบันแนวเทรนด์การรักษ์โลกเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้สำหรับผู้คนในยุคปัจจุบันเพราะ ทรัพยากรหลายๆ อย่างบนโลกนั้น เริ่มมีทรัพยากรที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์ และผู้คนในยุคปัจจุบันเริ่มมีการตระหนักถึงในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมและถุงผ้าเอง ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ช่วยให้อีกแรงกำลังในการช่วยในโลก

ถ้ามองย้อนกลับไปแล้ว การที่มีกระแสในการหันมาใช้ถุงผ้าเองก็กลับมีกระแสที่ถูกตีกลับออกมาว่า การใช้ถุงผ้าแทนพลาสติกเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจริงหรือไม่ เพราะการที่จะผลิตถุงผ้านั้นมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่น้อยไปกว่าพลาสติก หากอ้างอิงจากผลงานการวิจัยแล้วการผลิตถุงผ้าหนึ่งใบก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจก ประมาณ 1.57 กิโลกรัม ซึ่งถือว่าก่อให้เกิดการสร้างมลภาวะโลกร้อนมากกว่าการใช้ถุงพลาสติก

และการเลือกใช้ถุงกระดาษ เป็นอีกตัวเลือกที่จะสามารถช่วยลดสภาวะโลกร้อนต่างๆ เพราะการใช้ถุงกระดาษนั้นสามารถย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยได้ อีกทั้งยังสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้อีกครั้งหลังการใช้งาน                                                                                                                         

ประโยชน์ของการใช้ถุงกระดาษ

  1. ถุงกระดาษ ทำมาจากวัสดุจากธรรมชาติเป็นหลัก จึงสามารถย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ได้
  2. ถุงกระดาษเป็นบรรจุภัณฑ์อเนกประสงค์ สามารถใช้ได้กับสินค้าหลากหลายรูปแบบ โดยมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค หากบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารก็จะมีสัญลักษณ์ Food Grade
  3. ถุงกระดาษสามารถทดแทนในเรื่องจากการใช้วัสดุจากพลาสติก โดยถุงกระดาษนั้นสามารถย่อยสลาย โดยใช้ระยะเวลาที่น้อยกว่าพลาสติก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *