โครงการ : พัฒนาหมู่บ้านชุมชนชาวดอย โดย Temasek hall 14 -22 May 2024 
สถานที่ : หมู่บ้านดอยปู่หมื่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
กรอบเวลา :  14 – 22 พฤษภาคม พ.ศ.2567
หน่วยงานจิตอาสา : National University of Singapore Temasek hall
รายละเอียด :

  • พัฒนาชุมชนหมู่บ้านดอยปู่หมื่น
  • พัฒนาทางระบายน้ำชุมชนหมู่บ้านดอยปู่หมื่น
  • ร่วมทำกิจกรรมเล่นเกมร่วมกับเด็กๆชาวดอย
  • เรียนรู้วิธีการทำชาเศรษฐกิจชุมชน
  • ทำอาหารร่วมกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *