การเพาะพันธุ์ต้นกล้า ในการเพาะเมล็ดเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการเดินทางให้เป็นต้นไม้ใหญ่ในอนาคตจึงต้องเข้าใจถึงกระบวนการที่ถูกต้อง

กระบวนการเพาะเมล็ดพันธุ์

  1. การเก็บและคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ไม้ ควรจะนำเมล็ดมาตากแห้งแล้วแยกเอาเยื้อหุ้มออก ตัดขนเมล็ดและนำครีมมาบีบให้แตกจะได้เมล็ดพันธุ์ที่ดี
  2. การเพาะเมล็ดในถุงดำ นำเมล็ดพันธุ์มาทำการเพาะในภาชนะที่ใส่ดินร่วนกับดินทรายและรดน้ำไว้ กดให้เมล็ดจ่มในดินแล้วนำดินทรายมากลบข้างบนทับอีกที วางตั้งที่มีแสงส่องถึงจน 30 วัน ต้นอ่อนงอก แล้วนำมาใส่ถุงพลาสติก ขนาด 6*8 นิ้ว ใส่ดินที่ผสมใว้ในถุง
  3. การอนุบาลกล้าต้นเล็ก
    1. การให้น้ำ = ควรให้น้ำอาทิตย์ละครั้ง
    2. การพรางแสง = เช่นการทำไม้บังร่มเงา ลดแสงแดดที่ส่งผ่าน และลดอุณหภูมิในช่วงกลางวัน เพราะหากใบอ่อนของต้นกล้าโดนแดดมากไปเกิดการใบไหม้ และแห้งตายในที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *