โครงการ : การเก็บเมล็ดเพาะกล้าพันธุ์

สถานที่ : ทุ่งยั๊วะและหมูบ้านป่าข้าวหลาม ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

กรอบเวลา :

หน่วยงานจิตอาสา : จิตอาสา

รายละเอียดโครงการ :

  1. อบรมเรียนรู้เก็บเมล็ดเพาะกล้าพันธุ์
  2. ลงมือเพาะกล้าพันธุ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *