กระบอกน้ำช่วยโลก

การใช้แก้วน้ำพลาสติก ขวดน้ำพลาสติก เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน สะดวก รวดเร็ว หาซื้อง่าย แต่เมื่อผ่านการใช้งานแล้ว ขวดน้ำพลาสติก หรือขวดแก้วพลาสติก จะถูกนำไปทิ้งและถูกกำจัดด้วยการเผา 

เพื่อลดปริมาณขยะ เป็นสาเหตุของการเกิดมลภาวะทางอากาศ ปัญหาโลกร้อน ปัญหาฝุ่นควัน ในปัจจุบันทั้งขยะพลาสติกบางส่วนจะถูกทิ้งลงในแม่น้ำและมหาสมุทร เป็นการทำลายระบบนิเวศน์ของสิ่งมีชีวิตทางน้ำทุกชนิด รวมถึงปะการัง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนของสัตว์น้ำและโลกของเรา

เราสามารถช่วยโลกด้วยการหันมาใช้กระบอกน้ำส่วนตัว เพื่อการใช้งานระยะยาว สามารถใช้ซ้ำได้ เป็นการลดกระบวนการสร้างขยะเพิ่ม เพราะกระบอกน้ำ 1 ชิ้น มีอายุการใช้งานนานสุดถึง 5 ปี ช่วยโลกแล้วยังประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

ตัวอย่าง

  • นำกระบอกน้ำแทนแก้วพลาสติกร้านชานมไข่มุก
  • นำกระบอกน้ำใส่น้ำแช่เย็นแทนการใช้ขวดพลาสติก
  • นำกระบอกน้ำติดตัวเมื่อออกจากบ้าน เพื่อกรอกน้ำดื่มระหว่างวัน

ประโยชน์

  1. สามารลดปริมาณขยะของโลก
  2. ลดปริมาณก๊าชมลพิษต่างๆ ที่เกิดจากการเผาพลาสติก เป็นสาเหตุเกิดปัญหาภาวะโลกร้อน
  3. สร้างจิตสำนึก คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
  4. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่ม
  5. ในปัจจุบันกระบอกน้ำมีขายทั่วไป ลักษณะสวยงาม เป็นการฝึกการดื่มน้ำได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *