Loading Events

« All Events

จุดเริ่มต้นฤดูการปลูกป่า – The beginning of the forest planting season

July 7 @ 8:00 am - July 8 @ 12:00 pm

1200฿

จุดเริ่มต้นฤดูการปลูกป่า – The beginning of the forest planting season
“โดยจะไม่โยนความผิดให้ใคร แต่จะลงมือทำด้วยตนเองตั้งแต่วันนี้ทันที”


รายละเอียดของ 1200 บาท/ท่าน

– 320 บาท ค่ารถไปกลับ รถตู้ 2 คัน รถกระบะ 1 คัน
– 400 บาท ค่าที่พัก 1 วัน และกิจกรรมนันทนาการ
– 280 บาท ค่าอาหาร 3 มื้อ กลางวัน เย็น เช้า
– 100 บาท การปลูกต้นไม้
– 100 บาท ค่าอุปกรณ์และกิจกรรมอื่นๆ

Day 1

เวลา รายละเอียด
08.00 น. นัดพบจุดรวมพล เทคเกอร์ แคมป์ 
08.30 น. เริ่มออกเดินทางจากเทคเกอร์ แคมป์ ไปยัง บ้านบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
10.20 น. เดินทางถึงสถานที่พัก เก็บของ/เก็บสัมภาระ/เตรียมตัวสำหรับกิจกรรม
10.35 น. เดินทางไป โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 
10.45 น. ทำความรู้จากคนในทีมจิตอาสา แนะนำตัวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ผู้นำชุมชนและสมาชิกในชุมชน พร้อมอธิบายแผนการทำงาน และเตรียมอุปกรณ์สำหรับการทำงาน
11.00 น. กิจกรรมที่ 1 ทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กๆในโรงเรียนและสมาชิกจิตอาสา
กิจกรรมที่ 2 แนะนำโครงการและให้ความรู้เรื่องของสิ่งแวดล้อมสีเขียว ทำไมเราต้องปลูกต้นไม้สร้าง จิตสำนึกให้กับนักเรียนและชุมชน
12.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน ร่วมกับเด็กๆนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
13.30 น. กิจกรรมที่ 3 ปลูกผักปลอดสารพิษส่งต่อชีวิตที่ดีสู้ลูกหลาน ในพื้นที่ของโรงเรียน
กิจกรรมที่ 4 ปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนบ้านบ่อแก้วให้น่าอยู่
15.00 น. กล่าวอำลำนักเรียน โรงเรียนบ่อแก้ว แล้วเดินทางไปพื้นที่ปลูกป่าของชุมชนบ้านบ่อแก้ว
15.15 น. กิจกรรมที่ 5 ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 200 ต้น สำหรับการเริ่มต้นของฤดูการปลูก
16.00 น. เดินทางกลับ ที่พัก
17.00 น. ทำอาหารยามเย็นและรับประทานอาหารทามกลางแสงตะวันที่กำลังจะลับตา
18.30 น. กิจกรรมที่ 6 นันทนาการร่วมกันของทีมจิตอาสา และประชุมสรุปผลการทำงานในวันนี้
20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมขอกล่าวคำว่า “ราตรีสวัสดิ์ ดวงดาว แสงจันทร์ ณ บ้านบ่อแก้ว สะเมิง”

Day 2

เวลา รายละเอียด
06.30 น. ตื่นเช้าจากความอ่อนล้า พร้อมเสียงสัตว์เรียกร้องตอนรับแสงแดดในยามเช้า ทามกลางบรรยากาศธรรมชาติ และหมอกจางๆ ของชุมชน
08.00 น. จิบชา กาแฟ พื้นถิ่น พร้อมรับประทานอาหารเช้าร้อนๆ กับอากาศเย็นสบาย
09.00 น เที่ยวชมชุมชนบ้านบ่อแก้วไร่สตอเบอร์ (ตามช่วงฤดูการ) เก็บบรรยากาศ ก่อนออกเดินทางกลับ
09.45 น. ระหว่างเดินทางกลับแวะชมสิ่งสวยงามจากธรรมชาติ ณ ถ้ำหลวงแม่สาบ เป็นถ้ำที่มีสีสันสวยงามเหมือนกับสายรุ้ง
12.00 น. เดินทางถึง จุดรวมพล เทคเกอร์ แคมป์  พร้อมกล่าวอำลา สมาชิกทีมจิตอาสาหัวใจสีเขียวทุกท่าน เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

รายละเอียดสำหรับผู้สนใจ

การสมัครเข้าร่วมในจำนวนจัด ไม่เกิน 15 – 25 คน
หากสนใจกรุณากรอกแบบตอบรับ
: https://forms.gle/iuhwx8j8wZLBDAai8
หรือติดต่อเราทาง
โทร/ไลน์
:  +66 8 0147 3885
เฟซบุ๊ก(Facebook) : สมาคมนิเวศนวัตกรรมเชียงใหม่
ที่อยู่(Address)
:           20 ถนนป่าพร้าว ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

Details

Start:
July 7 @ 8:00 am
End:
July 8 @ 12:00 pm
Cost:
1200฿
Event Categories:
,
Event Tags:
, , , ,
Website:
https://chaingmaiecoinnovationassociation.com/

Organizers

สมาคมนิเวศนวัตกรรมเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมพรทัวร์

Venue

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
Chiang Mai, Thailand + Google Map