จุดเริ่มต้นฤดูการปลูกป่า – The beginning of the forest planting season

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว Chiang Mai, Thailand

จุดเริ่มต้นฤดูการปลูกป่า - The beginning of the forest planting season "โดยจะไม่โยนความผิดให้ใคร แต่จะลงมือทำด้วยตนเองตั้งแต่วันนี้ทันที" รายละเอียดของ 1200 บาท/ท่าน - 320 บาท ค่ารถไปกลับ รถตู้ 2 คัน รถกระบะ 1 คัน - 400 บาท ค่าที่พัก 1 วัน [...]

1200฿